Oznaka: klicni center

Telefonska centrala je bistveno pripomogla k produktivnosti našega podjetjaTelefonska centrala je bistveno pripomogla k produktivnosti našega podjetja

V podjetju smo se odločili, da moramo nekaj narediti, saj zadnje čase dobivamo ogromno različnih telefonskih klicev, saj imamo za stranke na voljo info telefonsko številko, ki jim omogoča postavljanje raznih vprašanj. Ker pa je interesa strank čedalje več, je bilo potrebno naš telefonski sistem malo posodobiti, saj vsi klici niso primerni za isto telefonsko številko. Zato smo se odločili, da bo telefonska centrala v našem podjetju odlična rešitev za ta nastali problem.

Telefonska centrala je bistveno pripomogla k produktivnosti našega podjetja

V principu gre za nekakšno omrežje, ki ga ustvarja telefonska centrala. To omrežje pa zagotavlja, da bomo lahko klice strank preusmerili na določeno drugo številko oziroma linijo, glede na njihove potrebe. Torej v kolikor zanima stranko nekaj o morebitni dostavi izdelkov, ki jih nudimo, jih bo telefonska centrala poslala na drugačno linijo, kot pa na primer klic kakšnega podjetja, ki je interesirano v morebitno sodelovanje z našim podjetjem.

Tako bi lahko ustvarili veliko bolj učinkovit sistem telefonskih klicev, ki bi prešli skozi telefonsko centralo. Prav tako bi se s tem znebili morebitno čakanje, ki ga imajo stranke, ko nas kličejo, saj so vse linije zasedeni. Zato smo bili že sigurni, da bo to primerna rešitev, saj se je povpraševanje in klici v našem podjetju zelo povečali.

Sedaj pa imamo že res nekaj časa vzpostavljen ta sistem in moramo reči, da nam je telefonska centrala priskrbela bistveno bolj učinkovit sistem, ki preusmerja klice na določene linije. Tako imamo sedaj lahko veliko več klicev, med drugim pa stranke in pa drugi ne rabijo dolgo čakati na posamezni telefonski liniji, saj je več linij zaradi preusmerjanja na voljo. Na vse splošna učinkovitost našega podjetja se je torej bistveno dvignila. To nam je prineslo tudi zmeren profit, saj lahko na dan opravimo več poslovnih klicev oziroma klicev raznih stran, katerim lahko odgovorimo na vsa morebitna vprašanja o temu, kar nudi naše podjetje.

Sodobni klicni center, ki je več kot pa samo toSodobni klicni center, ki je več kot pa samo to

Zagotovo se vsi strinjamo, da je digitalizacija postala najboljši in najbolj priljubljen način, ki ga stranke uporabljajo za pomoč ter dodatne informacije. Ravno zaradi tega sodobni klicni center raste in se zelo hitro razvija. Namen klicnih centrov ni samo prodaja, temveč tudi pomoč in podpora uporabnikom določenih storitev.

S klicnimi centri se lahko enostavno in v veliko krajšem času rešijo določene težave ter se dobijo koristni odgovori na vprašanja. Zaposleni, ki so del sodobnega klicnega centra, so vedno na voljo ter vedno pripravljeni pomagati, da bi bila uporabniška izkušnja, ki jo nudi sodobni klicni center, čim boljša.

Sodobni klicni center, ki je več kot pa samo to

 

Dolžnosti in odgovornost, ki jo nosi delavec sodobnega klicnega centra

Najbolj pomembno je, da je agent, ki je zaposlen v sodobnem klicnem centru, vreden zaupanja ter da ne razdaja in raznaša pomembnih informacij naprej. Namreč sodobni klicni center strmi k temu, da imajo osebe, ki kličejo v sam klicni center, občutek varnosti in zaupanja. Agent v sodobnem klicnem centru mora odgovarjati na dohodne klice potencialnih strank in strank, rešiti mora večino klicev oziroma težav že ob prvem kontaktu, zagotoviti mora hitre in natančne odgovore, prepričati se mora, da je vsaka stranka zadovoljna s storitvijo, ki jo sodobni klicni center nudi, poskrbeti mora tudi zato, da je podrobnost klica natančno zabeležena, predvsem pa mora imeti pozitiven odnos do dela s strankami.

Zelo pomembno pa je tudi, da vsak agent obdrži določeno število klicev.

 

Reševanje težav v sodobnem klicnem centru

Reševanje težav in ugoditev strankam ter potencialnim strankam je primarni cilj, ki ga želi sodobni klicni center doseči. Agenti se morajo učinkovito spopasti s katerokoli težavo ter jo na ustrezen in primeren način čim prej rešiti. Sama sposobnost reševanja določenih problemov je zelo pogojena tudi z drugimi veščinami.

Ene od teh veščin so zagotovo, sočutnost, potrpežljivost, organizacija in zares dobra komunikacija.